info@aveelektro.com | +420 251 550 212 | +420 603 433 658
AVE STAVEBNI | AVE ELEKTRO

Reference

Významné projekty v roce 2014

  • Lesy hl.m.Prahy - přeložka kVN a SDk
  • PREdistribuce a.s. - přeložky kVN, opravy trafostanic
  • ČEZ Distribuční služby, a.s. - přípojky kNN
  • AWEA, a.s. - přípojky kNN
  • KORMAK Praha, s.r.o. - přípojka NN pro hřbitov
  • STRABAG, a.s. - elektromontážní práce
  • Obec Kly - veřejné osvětlení

Pro společnosti ČEZ Distribuční služby, a.s. člena skupiny ČEZ a společnosti PREdistribuce, a.s., zajišťujeme stavby a opravy distribučních a odběratelských transformačních stanic, kde je prováděna montáž rozvaděčů VN.

Každoročně se tato konkrétní činnost týká cca 10 - 15 zakázek v Praze i Středočeském kraji.