Významné projekty

  • Lesy hl.m.Prahy – přeložka kVN a SDk
  • PREdistribuce a.s. – přeložky kVN, opravy trafostanic
  • ČEZ Distribuční služby, a.s. – přípojky kNN
  • AWEA, a.s. – přípojky kNN
  • KORMAK Praha, s.r.o. – přípojka NN pro hřbitov
  • STRABAG, a.s. – elektromontážní práce
  • Obec Kly – veřejné osvětlení

Pro společnosti ČEZ Distribuční služby, a.s. člena skupiny ČEZ a společnosti PREdistribuce, a.s., zajišťujeme stavby a opravy distribučních a odběratelských transformačních stanic, kde je prováděna montáž rozvaděčů VN.

Naše klientela

V MINULOSTI JSME SPOLUPRACOVALI

Každoročně se účastníme u více jak 15 významných zakázek v Praze i Středočeském kraji